NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Bosnië en Herzegovina voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Bosnië en Herzegovina kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Bosnië en Herzegovina? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Meertalige uittreksels van aktes van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.
 • Is uw document in het Bosnisch opgesteld of 1 van de andere officiële talen in Bosnië en Herzegovina? Dan moet u het document laten vertalen.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

 • Meertalige uittreksels van aktes van de burgerlijke stand kunt u direct gebruiken in Nederland.
 • Een meertalig uittreksel is een formulier met een vertaling in meerdere talen waaronder het Engels.

U kunt een meertalig uittreksel opvragen van een:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • scheidingsakte
 • overlijdensakte
Let op: Wilt u een meertalig uittreksel gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille. Na legalisatie (en eventueel vertaling) is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren met een apostille.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Is uw document opgesteld in het Bosnisch of 1 van de andere officiële talen in Bosnië en Herzegovina? Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Een meertalig uittreksel hoeft u namelijk niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten in het Bosnisch moet u voor gebruik in Nederland laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren.

 1. Laat het originele document in Bosnië en Herzegovina legaliseren.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina. De gegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Een meertalig uittreksel hoeft u namelijk niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland. 

Vraag aan de lokale autoriteiten waar u een akte van de burgerlijke stand opvraagt. Vaak is dat in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte (izvod iz maticne knjige rodenih)
 • afschrift van een huwelijksakte (izvod iz maticne knjige vjencanih)
 • afschrift van een overlijdensakte (izvod iz maticne knjige umrlih)

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw woonplaats. De burgerlijke stand geeft deze verklaring alleen in de Bosnische taal af.

Bestaan uw gegevens niet meer? Laat dan een verklaring opstellen. U heeft daar getuigen voor nodig.

Een afschrift van een echtscheidingsakte (sudska odluka o razvodu) vraagt u op bij het gerechtshof (sud) waar de echtscheiding is uitgesproken.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.