Legaliseren van documenten uit Zweden voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Zweden kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Zweden. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Zweden.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Zweedse autoriteiten waar u deze documenten opvraagt.

Afschrift van een geboorteakte

Dit document vraagt u op bij het lokale kantoor van de Zweedse belastingdienst (Skatteverket) in de plaats waar u bent geboren. U heeft daarvoor uw persoonlijke identiteitsnummer (personnummer) nodig.

Verklaring van ongehuwd zijn

(Hindersprövning)
Deze verklaring vraagt u aan bij de Zweedse belastingdienst (Skatteverket). U heeft daarvoor uw persoonlijke identiteitsnummer (personnummer) nodig. De verklaring is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Afschrift van een huwelijksakte

U vraagt een uittreksel op uit het huwelijksregister (registerutdrag vigsel) of van uw persoonsgegevens (personbevis). Dit doet u bij de Zweedse belastingdienst (Skatteverket). U heeft daarvoor uw persoonlijke identiteitsnummer (personnummer) nodig. De plaats waar u trouwde staat niet op deze uittreksels.

Heeft u de trouwplaats wel zwart op wit nodig, dan kunt u de volgende documenten bij uw uittreksel doen:

 • U heeft een origineel huwelijkscertificaat (intyg vigsel) gekregen toen u trouwde. Hierop staat ook de plaats van uw huwelijk. U laat hier een officiële kopie van maken (waarmerken). Deze kopie kunt u gebruiken als aanvullend bewijs bij uw uittreksel van de belastingdienst.
 • Bij uw huwelijk kreeg u een feestelijke oorkonde (vigselbevis). Deze heeft geen juridische waarde. U kunt de oorkonde gebruiken als ondersteunend bewijs bij uw uittreksel van de belastingdienst.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Zweden waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Welke documenten hebben een apostille nodig

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een apostille nodig: 

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is);
 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring;
 • afschrift van een EU-land over een openbaar document dat is afgegeven door een niet-EU land

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Zweedse overheid of u voor uw document een apostille nodig heeft.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij een Zweedse notaris. Bekijk de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) voor meer informatie (in het Engels).

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten uit Zweden.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.