Legaliseren van documenten uit Zweden voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Zweden kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Zweden. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Zweden.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Zweedse autoriteiten waar u deze documenten opvraagt.

Afschrift van een geboorteakte

Dit document vraagt u op bij het lokale kantoor van de Zweedse belastingdienst (Skatteverket) in de plaats waar u bent geboren. U heeft daarvoor uw persoonlijke identiteitsnummer (personnummer) nodig.

Verklaring van ongehuwd zijn

(Hindersprövning)
Deze verklaring vraagt u aan bij de Zweedse belastingdienst (Skatteverket). U heeft daarvoor uw persoonlijke identiteitsnummer (personnummer) nodig. De verklaring is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Afschrift van een huwelijksakte

U vraagt een uittreksel op uit het huwelijksregister (registerutdrag vigsel) of van uw persoonsgegevens (personbevis). Dit doet u bij de Zweedse belastingdienst (Skatteverket). U heeft daarvoor uw persoonlijke identiteitsnummer (personnummer) nodig. De plaats waar u trouwde staat niet op deze uittreksels.

Heeft u de trouwplaats wel zwart op wit nodig, dan kunt u de volgende documenten bij uw uittreksel doen:

 • U heeft een origineel huwelijkscertificaat (intyg vigsel) gekregen toen u trouwde. Hierop staat ook de plaats van uw huwelijk. U laat hier een officiële kopie van maken (waarmerken). Deze kopie kunt u gebruiken als aanvullend bewijs bij uw uittreksel van de belastingdienst.
 • Bij uw huwelijk kreeg u een feestelijke oorkonde (vigselbevis). Deze heeft geen juridische waarde. U kunt de oorkonde gebruiken als ondersteunend bewijs bij uw uittreksel van de belastingdienst.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Zweden waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Welke documenten hebben een apostille nodig

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een Zweedse apostille nodig:

 • documenten van de burgerlijke stand
 • documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder)
 • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s
 • akten van een notaris
 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Zweedse autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? U heeft meestal een apostille nodig op de documenten. Vanaf 16 februari 2019 kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling.

Informatie over hoe u gebruik kunt maken van de regeling volgt. Wilt u nu al meer weten? Lees dan meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU op het Europees e-justitie portaal.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Zweedse autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Zweden.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.