Legaliseren van documenten uit het Verenigd Koninkrijk voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit het Verenigd Koninkrijk kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de Britse autoriteiten met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit het Verenigd Koninkrijk.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Britse autoriteiten waar u deze documenten opvraagt. Veel documenten zijn op te vragen bij uw gemeente.

Verklaring van ongehuwd zijn

(certificate of no impediment)

U vraagt deze verklaring op bij het lokale bevolkingsregister (Registry Office). Daarvoor gelden deze voorwaarden:

 • u woont in het Verenigd Koninkrijk
 • u hebt de Britse nationaliteit
 • u hebt de verklaring nodig voor huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland
 • u trouwt in het buitenland

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

Documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Dit geldt ook voor documenten uit de Britse gebiedsdelen:

 • Bailiwick of Guernsey
 • Bailiwick of Jersey
 • Isle of Man

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Vanaf 1 januari 2021 heeft uw document een apostille nodig. Dit geldt ook voor documenten die zijn afgegeven voor 1 januari 2021.

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De meest voorkomende openbare documenten hebben een apostille nodig: 

 • afschrift van een geboorteakte

 • verklaring van ongehuwd zijn

 • afschrift van een huwelijksakte

 • afschrift van een echtscheidingsakte

 • afschrift van een overlijdensakte

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is)
 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring
 • afschrift van een EU-land over een openbaar document dat is afgegeven door een niet-EU land

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Britse overheid of u voor uw document een apostille nodig heeft.

Dit geldt ook voor documenten uit de Britse gebiedsdelen:

 • Anguilla
 • Bailiwick of Guernsey
 • Bailiwick of Jersey
 • Bermuda
 • British Antarctic Territory
 • British Virgin Islands
 • Cayman Islands
 • Falkland Islands
 • Gibraltar
 • Isle of Man
 • Montserrat
 • Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
 • Turks and Caicos Islands

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Britse autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten uit het Verenigd Koninkrijk.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.