Visum ondersteuningsbrief Thailand

Vraagt u een verblijfsvergunning in een ander land aan, dan is er in sommige gevallen een ondersteuningsbrief nodig. Met deze brief van de Nederlandse ambassade laat u zien dat u de Nederlandse nationaliteit bezit en wat uw inkomen is. U kunt dit document in persoon of per post aanvragen. Aan het aanvragen van een ondersteuningsbrief zijn kosten verbonden.

Vanaf 22 mei 2017 is de procedure voor de aanvraag van een inkomensverklaring veranderd. In de nieuwe situatie wordt niet meer de handtekening gelegaliseerd onder een door u zelf opgestelde inkomensverklaring, maar verstrekt de Nederlandse ambassade een zogenaamde “visum ondersteuningsbrief” ten behoeve van het aanvragen van een verblijfsvergunning bij de Thaise autoriteiten.

In deze brief bevestigt de ambassade dat u verklaart een maandelijks inkomen uit Nederland te ontvangen en dat het in de brief genoemde bedrag is aangetoond door overlegging van bewijsstukken.

Visum ondersteuningsbrief Thailand

Vraagt u een verblijfsvergunning in een ander land aan, dan is er in sommige gevallen een ondersteuningsbrief nodig. Met deze brief van de Nederlandse ambassade laat u zien dat u de Nederlandse nationaliteit bezit en wat uw inkomen is. U kunt dit document in persoon of per post aanvragen.

Let op: loopt u stage of gaat u stage lopen in Thailand? Voor het verlengen van uw visum heeft u geen inkomensverklaring nodig, maar een stageverklaring.

Hoe vraag ik de visum ondersteuningsbrief aan?

U kunt de ondersteuningsbrief op twee manieren verkrijgen:

1. In persoon bij de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade. 

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

U dient mee te nemen:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • bewijsstukken die de hoogte van uw inkomen aantonen
 • 50 euro in Thai Baht*

Wanneer u 's ochtends een consulaire verklaring aanvraagt, kunt u deze dezelfde dag tussen 14.00 en 15.00 uur afhalen. De verklaring kan ook opgestuurd worden. In het laatste geval levert u zelf een voldoende gefrankeerde envelop aan met daarop uw naam en adres in blokletters.
 

2. Schriftelijk per post.

Stuur uw aanvraag op naar:

Netherlands embassy
Attn. Consular department
15 Soi Ton Son
Lumphini, Pathumwan
Bangkok 10330

Schriftelijke aanvragen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag geretourneerd.

U dient mee te sturen:

 • kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • relevante bewijsstukken
 • een aan uzelf geadresseerde retourenvelop waarop u zelf de benodigde postzegel(s) plakt
 • de tegenwaarde van 50 euro in Thai Baht* contant bijgesloten óf een bewijs van bankoverschrijving.

U kunt het bedrag van 50 euro onder duidelijke vermelding van uw naam + omschrijving BAN-CA  overmaken naar:

Account name : Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO Posten

Account number :  NL74INGB0705454177

Name of Bank : ING Bank N.V. te Amsterdam

BIC : INGBNL2A

Currency : EUR
 

* De hoogte van het bedrag in Thai Baht kan verschillen als gevolg  van koerswijzigingen. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor het juiste bedrag op dit moment.

Wat zijn geldige bewijsstukken?

Als bewijs van uw inkomen gelden onder andere de onderstaande documenten:

 • pensioen (jaar) overzicht
 • loonstroken en/of jaaropgave werkgever
 • bewijs van betaling en/of jaaropgave van uitkerende instantie
 • jaaropgave Belastingdienst
 • bankafschriften van uw Nederlandse betaalrekening waaruit maandelijkse storting  van inkomen blijkt (een overboeking vanuit een spaarrekening naar een betaalrekening geldt niet als inkomen)

Aandachtspunten

 • De ingediende stukken moeten recent en origineel zijn, met uitzondering van geprinte online pensioenformulieren en afschriften van internetbankieren. Nadat de ambassade alles gecontroleerd heeft, krijgt u uw originele bewijsstukken terug.
 • Alle bedragen die als inkomen opgegeven worden, moeten bij de Nederlandse Belastingdienst verifieerbaar zijn. Inkomen uit het buitenland dat niet bekend is bij de Nederlandse Belastingdienst kan daarom niet opgegeven worden. Zie de Q&A  met veel gestelde vragen en antwoorden voor meer informatie.
 • Wij wijzen u erop dat onvolledige aanvragen niet in behandeling genomen worden.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contact-formulier.