Visum ondersteuningsbrief Thailand

Vraagt u een verblijfsvergunning in een ander land aan, dan is er in sommige gevallen een ondersteuningsbrief nodig. Met deze brief van de Nederlandse ambassade laat u zien dat u de Nederlandse nationaliteit bezit en wat uw inkomen is. U kunt dit document enkel per post aanvragen. Aan het aanvragen van een ondersteuningsbrief zijn kosten verbonden.

De Nederlandse ambassade kan u een zogenaamde “visum ondersteuningsbrief” ten behoeve van het aanvragen van een verblijfsvergunning ( "Non-Immigrant OA-Long Stay Visa") bij de Thaise autoriteiten verstrekken.

In deze brief bevestigt de ambassade dat u verklaart een maandelijks inkomen uit Nederland te ontvangen en dat het in de brief genoemde bedrag is aangetoond door overlegging van bewijsstukken.

Visum ondersteuningsbrief Thailand

Vraagt u een verblijfsvergunning in een ander land aan, dan is er in sommige gevallen een ondersteuningsbrief nodig. Met deze brief van de Nederlandse ambassade laat u zien dat u de Nederlandse nationaliteit bezit en wat uw inkomen is. U kunt dit document enkel per post aanvragen.

Loopt u stage of gaat u stage lopen in Thailand? Voor het verlengen van uw visum heeft u geen inkomensverklaring nodig, maar een stageverklaring.

Hoe vraag ik de visum ondersteuningsbrief aan?

Schriftelijk per post.

Stuur uw aanvraag op naar:

Netherlands embassy
Attn. Consular department
15 Soi Ton Son
Lumphini, Pathumwan
Bangkok 10330

Schriftelijke aanvragen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag geretourneerd.

U dient mee te sturen:

 • kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • relevante bewijsstukken
 • een aan uzelf geadresseerde retourenvelop waarop u zelf de benodigde postzegel(s) plakt
 • de tegenwaarde van 50 euro in Thai Baht* contant bijgesloten óf een bewijs van bankoverschrijving.

U kunt het bedrag van 50 euro onder duidelijke vermelding van uw naam + omschrijving BAN-CA  overmaken naar:

Account name : Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO Posten

Account number :NL57INGB0705001008

Name of Bank : ING Bank N.V. te Amsterdam

BIC : INGBNL2A

Currency : EUR
 

* De hoogte van het bedrag in Thai Baht kan verschillen als gevolg  van koerswijzigingen. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor het juiste bedrag op dit moment.

Wat zijn geldige bewijsstukken?

Als bewijs van uw inkomen gelden onder andere de onderstaande documenten:

 • pensioen (jaar) overzicht
 • loonstroken en/of jaaropgave werkgever
 • bewijs van betaling en/of jaaropgave van uitkerende instantie
 • jaaropgave Belastingdienst
 • bankafschriften van uw Nederlandse betaalrekening waaruit maandelijkse storting  van inkomen blijkt (een overboeking vanuit een spaarrekening naar een betaalrekening geldt niet als inkomen)

Aandachtspunten

 • De ingediende stukken moeten recent en origineel zijn, met uitzondering van geprinte online pensioenformulieren en afschriften van internetbankieren. Nadat de ambassade alles gecontroleerd heeft, krijgt u uw originele bewijsstukken terug.
 • Alle bedragen die als inkomen opgegeven worden, moeten bij de Nederlandse Belastingdienst verifieerbaar zijn. Inkomen uit het buitenland dat niet bekend is bij de Nederlandse Belastingdienst kan daarom niet opgegeven worden. Zie de Q&A  met veel gestelde vragen en antwoorden voor meer informatie.
 • Wij wijzen u erop dat onvolledige aanvragen niet in behandeling genomen worden.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contact-formulier.