NederlandWereldwijd

Q&A visumondersteuningsbrief Thailand

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de visumondersteuningsbrief.

Hoe vraag ik de visumondersteuningsbrief aan?

U kunt dit document per e-mail, per post of via een afspraak bij de ambassade aanvragen. Stuur in alle gevallen eerst een e-mail naar ban-ca@minbuza.nl. U ontvangt dan meer informatie over welke documenten u nodig heeft om de visumondersteuningsbrief aan te vragen en hoe u kunt betalen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de visumondersteuningsbrief bedragen € 50 plus (indien van toepassing) € 2 voor de aangetekende verzending per EMS post naar een door u op te geven adres in Thailand. Wanneer u contant betaalt, betaalt u in Thaise baht volgens de op dat moment geldende wisselkoers.

Waarom is de visumondersteuningsbrief duurder dan een handtekening legalisatie?

Dit is het door het ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde consulaire tarief zoals opgenomen in artikel 1, lid i van de Regeling op de consulaire tarieven. De ambassades dienen te beoordelen, te verifiëren en te controleren. Er worden meer administratieve handelingen verricht waardoor deze dienst duurder is dan een handtekeninglegalisatie.

Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier vindt u hier: Aanvraagformulier visumondersteuningsbrief Thailand.

Wat zijn benodigde bewijsstukken inkomen?

Lever bij de aanvraag uw meest recente, originele bewijsstukken aan, zoals:

  • bankafschriften van een Nederlandse bank waaruit maandelijkse storting van inkomsten blijkt. Let op: banksaldi of spaargeld wordt niet beschouwd als inkomen. Dit geldt ook voor overboekingen vanuit een spaarrekening naar een betaalrekening. Huurinkomsten kunnen wel meegeteld worden als inkomen.
  • jaaropgave/pensioenoverzicht(en)
  • definitieve aanslag Belastingdienst
  • overig (graag toelichten)

Nadat de ambassade alles gecontroleerd heeft, krijgt u uw originele bewijsstukken terug. NB: geprinte online pensioenformulieren en afschriften van internetbankieren worden geaccepteerd.

Hoe toon ik mijn inkomen aan indien ik mijn jaarvisum dien te verlengen voordat mijn jaaropgaven zijn ontvangen?

In dat geval volstaat de meest recente jaaropgave of kunt u middels bankafschriften uw inkomen aantonen.

Netto of bruto inkomen?

In de visumondersteuningsbrief kan op verzoek uw netto of bruto inkomen worden vermeld. Alle bedragen die u als inkomen opgeeft, moet u kunnen aantonen aan de hand van bewijsstukken en dienen verifieerbaar te zijn bij de Nederlandse Belastingdienst.

Inkomen uit buitenland wel of niet op formulier?

Alle opgegeven bedragen die als inkomen worden opgegeven moeten bij de Nederlandse Belastingdienst verifieerbaar zijn. Inkomen uit het buitenland dat niet bekend is bij de Nederlandse Belastingdienst kan daarom niet worden opgegeven. Controle van buiten Nederland genoten inkomen behoort niet tot de taak van de Nederlandse ambassade. Een verklaring over in het buitenland genoten inkomen dient door de autoriteiten van het betreffende land te worden afgegeven.

Hoeveel dagen bedraagt de verwerkingstermijn van de aanvraag?

Wanneer u de visumondersteuningsbrief per e-mail of per post aanvraagt duurt het ongeveer tien werkdagen voordat de brief naar u wordt opgestuurd. Wanneer u de brief via een afspraak bij de ambassade aanvraagt, krijgt u de brief meestal direct mee. Mocht dat niet lukken dan wordt deze per EMS post naar een door u op te geven postadres in Thailand verstuurd.

Wordt de visumondersteuningsbrief op officieel ambassadepapier met briefhoofd verstrekt?

Ja.

Geeft de Nederlandse ambassade alleen een visumondersteuningsbrief af als aan de inkomenseis van de Thaise immigratiedienst wordt voldaan?

Nee, de ambassade vermeldt het door u middels bewijsstukken aangetoonde bedrag in de brief en controleert niet of aan de inkomenseis wordt voldaan. Dat is een taak van de Thaise immigratiedienst.

Hoelang is een visumondersteuningsbrief geldig?

De visumondersteuningsbrief heeft geen geldigheidsduur. De Thaise Immigratiedienst bepaalt hoe oud het document mag zijn om als bewijs te dienen.

Klopt het dat bij sommige immigratiekantoren de visumondersteuningsbrief niet meer geaccepteerd wordt?

De mogelijkheid bestaat dat de Thaise immigratie de regels in de toekomst aanscherpt en de visumondersteuningsbrief niet meer accepteert als bewijsstuk. De ambassade heeft echter geen invloed op het Thaise immigratiebeleid. Als de Thaise immigratiedienst andere voorwaarden stelt, zoals voldoende banksaldo op een Thaise bankrekening, dan zult u daar aan moeten voldoen.

Dienen bij gelijk blijvend niveau AOW/pensioenuitkering toch jaarlijks bewijsstukken te worden overlegd bij aanvraag van de visumondersteuningsbrief?

Ja. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld en dient te worden voorzien van onderbouwing van het inkomen. Zonder bewijsstukken kan de ambassade het bedrag niet vermelden in de visumondersteuningsbrief.

Worden de opgegeven inkomensgegevens gedeeld met de Belastingdienst?

Er kan verificatie plaatsvinden van het opgegeven inkomen, waarbij gegevens worden opgevraagd bij de Belastingdienst. Omgekeerd worden de opgegeven inkomensgegevens niet gedeeld met de Belastingdienst.