Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in Thailand

Wilt u als Nederlander trouwen in Thailand? Dan kan de ambassade in Bangkok een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. In een verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Als de plaatselijke autoriteiten om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk of verklaring van huwelijksvoornemen vragen dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat generaal in het land waar u wilt trouwen deze afgeven.

Welke documenten moet u meenemen?

Om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan te vragen moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

 • een Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

 • een paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Aanvullende informatie

Om als Nederlanders in Thailand in het huwelijk te treden, zijn twee verklaringen nodig:

 Te overleggen documenten voor een verklaring van huwelijksvoornemen:

 • Een internationaal uittreksel van de gemeente in Nederland met vermelding burgerlijke staat (niet ouder dan 1 jaar). Op een internationaal uittreksel staan al uw persoonsgegevens zoals naam, woonadres, burgerlijke staat.
 • Een getuigen en inkomen formulier waarop u twee Nederlandse  (niet Thaise!) getuigen vermeldt. Dit is een eis van de Thaise overheid. Deze personen hoeven niet bij het huwelijk aanwezig te zijn. Op het getuigen en inkomenformulier wordt uw handtekening gelegaliseerd.
 • Uw eigen schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u in de periode na vertrek uit Nederland niet meer bent gehuwd.
 • Een ingevuld aanvraagformulier huwelijksvoornemen.
 • Nadat u de verklaring van huwelijksvoornemen en het getuigen en inkomenformulier heeft aangevraagd dient u beide documenten in het Thais te laten vertalen en door het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken te laten legaliseren.

 • Mogelijk verlangt de Thaise gemeente waar u wil trouwen eengewaarmerkte kopie van uw paspoort

  Controleer dit vooraf.

Van uw niet Nederlandse partner

 • Een afschrift van een echtscheidingsakte meebrengen als hij of zij eerder getrouwd was.
 • Een naar het Engels vertaalde en door Thai Ministry of Foreign Affairs gelegaliseerde ongehuwdverklaring van uw toekomstige partner.

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem. Uw niet-Nederlandse partner hoeft niet mee te komen naar de afspraak.

Wanneer u 's ochtends een consulaire verklaring aanvraagt, kunt u deze dezelfde dag tussen 14.00 en 15.00 uur afhalen of thuisgestuurd krijgen. In het laatste geval levert u zelf een voldoende gefrankeerde envelop aan met daarop uw naam en adres in blokletters.

U kunt de lokale tarieven ook op de website van de Nederlandse ambassade in Thailand vinden.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag na het lezen van de informatie op deze pagina? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.