Legaliseren van documenten uit Syrië voor gebruik in Nederland

Uw Syrische document heeft legalisatie nodig van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassade in Damascus is gesloten. Instanties in Nederland beoordelen en controleren uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Syrië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. Een Syrisch familieboekje geldt niet als voldoende bewijs in Nederland. U kunt het wel als ondersteunend bewijs gebruiken bij een van de volgende documenten:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Deze documenten vraagt u op bij het bureau Burgerzaken van het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document legaliseren bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanwege de situatie in Syrië is de Nederlandse ambassade in Damascus gesloten.

Instanties in Nederland beoordelen en controleren uw document.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Syrië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.