Legaliseren van documenten uit Sierra Leone voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Sierra Leone gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Sierra Leoonse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een stempel of sticker.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Sierra Leone.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Sierra Leoonse autoriteiten waar u deze documenten kunt opvragen.

Verklaring van ongehuwd zijn

(certificate of no impediment)

Deze verklaring vraagt u op bij het bevolkingsregister (Office of the Administrator and Registrar General). Elke andere soort verklaring geldt niet als voldoende bewijs.

In Nederland

Vraag de verklaring op bij de ambassade van Sierra Leone in Brussel. Neem daarvoor een geldig paspoort mee. Laat deze verklaring legaliseren door het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Sierra Leoonse document legaliseren bij het Sierra Leoonse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Sierra Leoonse legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.