Legaliseren van documenten uit Senegal voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Senegal gebruiken in Nederland. Laat deze legaliseren door het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Senegal.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

(copie littérale de l’acte de naissance)

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente die de geboorte registreerde.
Een ‘bulletin de naissance’ of een ‘extrait de naissance’ is niet geschikt voor gebruik in Nederland.

Te late aangifte van geboorte

Is de geboorte meer dan een jaar later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. U heeft dan naast uw geboorte-afschrift ook een gerechtelijke verklaring (jugement supplétif) nodig van de rechtbank.

Verklaring van ongehuwd zijn

(certificat de célibat)

Deze verklaring vraagt u op bij de gemeente die de geboorte registreerde. U heeft daarbij twee meerderjarige getuigen nodig die verklaren dat u ongehuwd bent.

Afschrift van een huwelijksakte

(copie littérale de l’acte de mariage)

U vraagt dit afschrift op bij de gemeente waar u bent getrouwd.

Het ‘certificat de mariage constaté’ en de ‘certificat de mariage célébré’ zijn niet geschikt voor gebruik in Nederland.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(jugement de divorce)

U vraagt het afschrift (jugement de divorce) op bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Afschrift van een onverlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente die het overlijden registreerde.

Te late aangifte van overlijden

Is het overlijden meer dan een jaar later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. U heeft dan naast het afschrift ook de gerechtelijke verklaring van toestemming (jugement supplétif) nodig van de rechtbank.

Waar laat u uw document legaliseren?

Met de legalisatie door het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consuliar Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.