Huisdieren mee op vakantie naar Portugal?

Gaat u op vakantie naar Portugal? En neemt u uw hond, kat, fret of ander huisdier mee? Lees dan wat u vooraf moet regelen en welke eisen er zijn bij terugkomst in Nederland.

Huisdieren mee op vakantie

Binnen de Europese Unie (EU) gelden andere regels dan wanneer u met uw huisdier buiten de EU reist. Omdat honden en katten ziektes zoals rabiës (hondsdolheid) bij zich kunnen dragen, moeten ze zijn ingeënt. Voor andere dieren kan een gezondheidsverklaring van de dierenarts nodig zijn.

Voor de volledige regelgeving kunt u de websites bekijken van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Huisdier meenemen binnen de EU

Op de website van het LICG vindt u de regels over reizen met uw huisdier binnen de EU. U leest wat u vooraf moet regelen en welke eisen er zijn bij terugkomst in Nederland.

Huisdier meenemen buiten de EU

Voor reizen met huisdieren naar landen buiten de EU kunnen andere regels gelden. Op de website van het LICG vindt u de regels over reizen met uw huisdier buiten de EU. U leest wat u vooraf moet regelen en welke eisen er zijn bij terugkomst in Nederland.

Geen informatie over dit land of gebied bij het LICG?

Ontbreekt de landspecifieke informatie op de website van het LICG? Neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van het land dat u gaat bezoeken. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Huisdieren mee op vakantie naar dit land of gebied

Aanvullende informatie reizen met honden naar Portugal

“Potentieel gevaarlijke honden” (cães potencialmente perigosos)

Vestigen in Portugal
Portugal kent een lijst van potentieel gevaarlijke honden, t.w.: de Fila Brasileiro, Dogue Argentino, Pitbull Terriër, Rottweiler, American Staffordshire Terriër, Staffordshire Bull Terriër en de Tosa Inu. Ook kruisingen van deze rassen vallen onder deze lijst. Het fokken van deze rassen is verboden in Portugal. Indien u in het bezit bent van één van de hierboven genoemde rassen, dient u het dier te steriliseren. Uitzonderingen hierop zijn honden die een officieel erkende stamboek hebben. De eigenaar dient dit aan te kunnen tonen.

Daarnaast dient de eigenaar altijd aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • verplichte halsband, kort aanlijnen (tot één meter) en muilkorven op de openbare weg en in openbare gebouwen;
  • verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid;
  • vergunning voor het in het bezit hebben van een potentieel gevaarlijke hond. Om deze te verkrijgen dient de eigenaar o.a. de hond te registeren bij de gemeente met daarbij een verklaring van goed gedrag en een garantverklaring van de eigenaar;

De hond dient vanzelfsprekend ook een microchip en een EU-dierenpaspoort te hebben, voorzien van een geldig bewijs van inenting tegen rabiës en verplichte identificatie.

Vakantie/tijdelijk verblijf in Portugal
Indien het een tijdelijk verblijf/vakantie in Portugal langer dan 4 maanden betreft, dient de eigenaar aan alle bovenstaande voorwaarden te voldoen.
Indien het om een tijdelijk verblijf van korter dan 4 maanden gaat, dan dient de eigenaar de hond verplicht een halsband om te doen, kort aan te lijnen (tot één meter) en van een muilkorf voorzien. De hond moet een microchip en een EU-dierenpaspoort te hebben, voorzien van geldig bewijs van inenting tegen rabiës en een verplichte identificatie.