Legaliseren van documenten uit de Pitcairneilanden voor gebruik in Nederland

Uw document uit de Pitcairneilanden heeft legalisatie nodig voor gebruik in Nederland. Vraag de lokale Britse autoriteiten in Adamstown waar u terecht kunt voor het legaliseren van uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten waar u deze documenten opvraagt.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Vraag de lokale Britse autoriteiten in Adamstown waar u terecht kunt voor het legaliseren van uw document. Hoe legaliseren werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit het Verenigd Koninkrijk voor gebruik in Nederland.