Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in Pakistan

Wilt u als Nederlander trouwen in Pakistan? Dan kan de ambassade in Islamabad een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland? Dan kunt u bij de gemeente waar u woont een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. In een verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Als de plaatselijke autoriteiten om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk of verklaring van huwelijksvoornemen vragen dan kan de Nederlandse ambassade of het consulaat generaal in het land waar u wilt trouwen deze afgeven.

Welke documenten moet u meenemen?

Om een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk aan te vragen moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag van een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade of het consulaat:

  • een paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Procedure voor verklaring aanvragen in Pakistan

Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.