Legaliseren van documenten uit Pakistan voor gebruik in Nederland

Uw document heeft legalisatie nodig van de Pakistaanse autoriteiten. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Pakistan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Vraag dit afschrift op bij de gemeente (Union Council). De gemeente kan het online opvragen bij het bevolkingsregister (NADRA).

In de steden zonder Union Council kunt u dit afschrift opvragen bij de burgerlijke stand (Tehsil Municipal Administration). In garnizoensplaatsen kunt u voor een afschrift terecht bij de militaire autoriteiten (Cantonment Board).

Verklaring van ongehuwd zijn

(no-objection to marry / un-married certificate)

U kunt deze verklaring in de meeste provincies opvragen bij de gemeente (Union Council). Nog niet alle gemeentes zijn aangesloten bij het centrale register (NADRA). In de provincie Sindh kan het bijvoorbeeld niet.

Afschrift van een huwelijksakte

Waar u dit afschrift opvraagt is afhankelijk van uw religie.

Islamitisch huwelijk (nikah nama)

U vraagt het afschrift op bij de gemeente (Union Council) die het huwelijk registreerde. De gemeente kan afschriften online opvragen bij het bevolkingsregister (NADRA).

Islamitisch huwelijk tussen Afghanen in Pakistan

Een huwelijksakte volgens het islamitisch familierecht (Muslim Family Law Ordinance) is niet geldig bij alle Nederlandse instanties. Neem vooraf contact op met de instantie waarvoor u dit document nodig hebt.

Overige in Pakistan erkende religies

Informeer bij de autoriteiten waar u een afschrift kunt opvragen.

Ahmadi huwelijk

Huwelijksakten die zijn afgegeven door de Ahmadi-administratie in Rabwah (dichtbij Lahore) hebben geen officiële status in Pakistan. U kunt ze wel laten legaliseren.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Pakistaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een overlijdensakte

Een afschrift van een overlijdensakte kunt u aanvragen bij de lokale burgerlijke stand (registrar).

Waar laat u uw document legaliseren?

U kunt uw document laten legaliseren door het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad. Of bij de afdelingen van het ministerie (camp offices) in Karachi, Lahore, Peshawar en Quetta.

Na legalisatie door het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.