Legaliseren van documenten uit Montserrat voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Montserrat gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Britse autoriteiten in Olveston.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten in Montserrat waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Laat uw document uit Montserrat legaliseren door de lokale Britse autoriteiten in Olveston. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit het Verenigd Koninkrijk voor gebruik in Nederland.