Legaliseren van documenten uit Micronesië voor gebruik in Nederland

U wilt uw Micronesische document gebruiken in Nederland. U heeft een echtheidsverklaring nodig van een Micronesisch Hooggerechtshof.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Micronesië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. Deze vraagt u op bij de volgende instanties:

Pohnpei

Pohnpei State Supreme Court
P.O. Box 1449
Kolonia
Pohnpei, FSM 96941

Kosrae

Kosrae State Supreme Court
P.O. Box J.
Lelu
Kosrae, FSM 96944

Chuuk

Chuuk State Supreme Court
P.O. Box 187
Weno
Chuuk, FSM 96942

Yap

Yap State Supreme Court
P.O. Box 546
Colonia
Yap, FSM 96943

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Uw document heeft een echtheidsverklaring nodig van een Hooggerechtshof (Supreme Court). Ga daarvoor naar het Hooggerechtshof van het eiland waar uw document is afgegeven.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Micronesië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.