Legaliseren van documenten uit de Malediven voor gebruik in Nederland

U wilt uw Maledivische  document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van het Maledivische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Colombo, Sri Lanka uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen documenten laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Malediven.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij het Maledivische bevolkingsregister.

 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Deze documenten vraagt u op bij de familierechtbank van het ministerie van Justitie.

Afschrift van een huwelijksakte

Opvragen in Malé

Dit document vraagt u op bij de familierechtbank van het ministerie van Justitie.

Opvragen op een van de andere eilanden

Dit document vraagt u op bij het kantoor van de magistraat (de plaatselijke autoriteit).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren

Laat uw document eerst legaliseren bij het Maledivische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna met uw document naar de Nederlandse ambassade in Colombo, Sri Lanka voor de Nederlandse legalisatie. Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.