Procedure voor MVV nareis bij de ambassade in Beiroet

In verband met Corona/COVID 19 is de dienstverlening aangepast. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij op dit moment voorrang geven aan klanten die in Libanon wonen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) voor nareis van gezinsleden

Als u gezinslid bent van een in Nederland toegelaten vluchteling heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig  voor nareis naar Nederland. Uw gezinslid vraagt de MVV aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND kan de ambassade vragen om DNA af te nemen of een identificerend interview te houden.

Nadat de IND uw aanvraag heeft goedgekeurd maakt u een afspraak om uw MVV op de ambassade af te halen.

DNA onderzoek

Mail de IND brief naar de ambassade voor een afspraak voor afname van DNA. Vermeld in uw mail of u in Syrie of in Libanon bent. Stuur een scan mee van uw identiteitsdocument.

Identificerend interview

Mail de IND brief naar de ambassade voor een afspraak voor een identificerend interview. Vermeld in uw mail of u in Syrie of in Libanon bent. Stuur een scan mee van uw identiteitsdocument.

Afspraak maken voor een goedgekeurde MVV nareis

Voor het ophalen van uw goedgekeurde MVV nareis heeft u een afspraak nodig. De ambassade gaat voor de afspraakbevestiging uit van uw persoonsgegevens zoals deze bij de IND staan geregistreerd. Zijn uw persoonsgegevens niet juist? Dan moet u deze eerst door de IND laten corrigeren.

Met de afspraakbevestiging kunt u bij de Libanese grens bewijzen dat u een ambassadeafspraak heeft. Informeer vooraf over de voorwaarden voor inreis in Libanon (Engels-Arabisch).

Mail de IND goedkeuringsbrief naar de ambassade voor een afspraak.

Grensprocedure in Libanon

Als u Libanon inreist onder de categorie 'ambassadeafspraak' krijgt u een visum voor korte duur. U kunt zich dan niet te lang vooraf bij de grens melden. Informeer vooraf over de voorwaarden voor inreis in Libanon (Engels-Arabisch).

De ambassade kan geen contact opnemen met de Libanese grens.  Als het u niet lukt om Libanon binnen te komen kunt de ambassade mailen voor een nieuwe afspraak.

Bent u een staatloze Palestijn met een reisdocument afgegeven door Egypte of de Palestijnse Autoriteit? Dan heeft u altijd ook een visum nodig van de Libanese ambassade in Damascus.

Procedure op de ambassade

Voor uw afspraak neemt u de volgende documenten mee:

  1. ingevuld MVV-aanvraagformulier
  2. uw paspoort met een kleurenkopie
  3. recente pasfoto
  • de pasfoto moet voldoen aan de Nederlandse eisen
  • heeft u geen goede pasfoto? Dan kunt u alsnog deze laten maken bij een fotoshop in de straat achter de ambassade

Voor MVV nareis hoeft u geen leges te betalen.

Tijdelijk reisdocument (Laissez-Passer)

Heeft u geen paspoort en heeft de IND goedgekeurd dat u een tijdelijk reisdocument (laissez-passer) krijgt? Breng dan op uw afspraak ook het volgende mee:

  1. ingevuld paspoortaanvraagformulier
  2. uw identiteitskaart of het originele identiteitsuittreksel dat in Nederland door de IND is onderzocht.
  3. 2 extra recente pasfoto's

Voor het laissez-passer hoeft u geen leges te betalen.

Ophalen van uw MVV

Na registratie van uw aanvraag stuurt de ambassade uw dossier naar de Centrale Service Organisatie in Den Haag. Uw originele paspoort moet bij het dossier blijven. Het duurt gemiddeld 9 dagen voordat uw MVV klaar is. Het is verstandig geen vlucht te boeken voordat u de MVV heeft ontvangen.

Als u Libanon bent ingereisd op uw identiteitskaart moet u voordat u vanuit Libanon naar Nederland kunt reizen uw inreisstempel eerst bij de Libanese immigratiedienst (Engels-Arabisch) laten overzetten in uw reisdocument.