Legaliseren van documenten uit Libanon voor gebruik in Nederland

U wilt uw Libanese document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Beiroet uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Libanon.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • bewijs van ongehuwd zijn
 • afschrift van een overlijdensakte

Een afschrift vraagt u op bij het register van de burgerlijke stand (Civil Status Department). U kunt dit zelf doen, of de mukhtar (plaatselijke autoriteit), of een familielid in de eerste graad kan dit voor u doen. U kunt ook iemand machtigen.

Een individueel persoonsuittreksel van het register van de burgerlijke stand geldt in Nederland niet als officieel geboortedocument.

Verklaring van ongehuwd zijn

Om te bewijzen dat u niet getrouwd bent, heeft u 2 documenten nodig:

1. Een individueel persoonsuittreksel van het register van de burgerlijke stand.

2. Een ongehuwd-verklaring van de religieuze autoriteit waar u volgens het  register van de burgerlijke stand onder valt. De verklaring vraagt u op bij 1 van deze instanties:

 • de christelijke kerk
 • de soennitische rechtbank
 • de sjiitische rechtbank
 • de druzische rechtbank

Afschrift van een huwelijksakte

Als bewijs van uw huwelijk heeft u 2 documenten nodig:

1. Het afschrift van de huwelijksregistratie bij het register van de burgerlijke stand.

2. Een afschrift van het huwelijkscontract dat u tijdens het huwelijk ondertekende. Hierop moet ook staan dat het huwelijk nog steeds voortduurt.

In plaats van het afschrift van het huwelijkscontract kunt u ook een door een religieuze instantie afgegeven huwelijksverklaring gebruiken. Zowel een afschrift van het huwelijkscontract als een huwelijksverklaring vraagt u op bij 1 van deze instanties:

 • de christelijke kerk
 • de soennitische rechtbank
 • de sjiitische rechtbank
 • de druzische rechtbank.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Als bewijs van uw echtscheiding of huwelijksannulering heeft u 2 documenten nodig.

1. Het afschrift van de registratie van uw echtscheiding of huwelijksannulering in het register van de burgerlijke stand.

2. Een afschrift van de huwelijksannulering of echtscheidingsuitspraak door een religieuze instantie. Dit kan 1 van de volgende instanties zijn:

 • de christelijke kerk
 • de soennitische rechtbank
 • de sjiitische rechtbank
 • de druzische rechtbank

Opvragen van afschriften van aktes voor in Libanon wonende Palestijnen

U haalt uw afschriften niet bij het register van de burgerlijke stand (Civil Status Department) maar bij het ‘Directorate General of Political Affairs and Refugees’ in Beiroet.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken (informatie in het Engels). Ga daarna met uw document en bijbehoren naar de Nederlandse ambassade in Beiroet voor de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe kunt u uw documenten op de ambassade legaliseren?

Voor legalisatie heeft u een afspraak nodig. Stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Wanneer kunt u uw documenten ophalen?

Legalisatie duurt meestal een week. Als u uw document indient krijgt u van de ambassade een vaste datum om uw document te komen ophalen. 

Neem het originele betaalbewijs mee als u uw document komt ophalen. U kunt uw document ook door iemand anders laten indienen of ophalen.

Wat kost legalisatie?

Kijk onder consulaire tarieven voor het bedrag in euro’s en in lokale valuta.

Documenten van het Libanese Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Libanese Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Libanon.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.