Legaliseren van documenten uit Kenia voor gebruik in Nederland

Laat uw Keniaanse document legaliseren door het Keniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Kenia.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij het bevolkingsregister in Nairobi (Civil Registration Department, Ministry of Interior and Coordination of National Government).

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring krijgt u alleen:

 • bij een voorgenomen huwelijk
 • als u de Keniaanse nationaliteit heeft

Vraag de verklaring op via het huwelijksregister in Nairobi (Attorney General’s Office, Sheria House, Marriages Department). Bent u ongehuwd, dan blijkt dit uit het afschrift.

Afschrift van een huwelijksakte

Van een huwelijk volgens Keniaans (civiel) recht vraagt u het afschrift op bij het huwelijksregister in Nairobi (Attorney General’s Office, Sheria House, Marriages Department). Van een huwelijk volgens islamitisch recht vraagt u het afschrift op bij de Khadi-rechtbank.

Afschrift van een echtscheidingsakte (decree absolute)

U vraagt dit afschrift op bij de rechtbank (Registrar, The Law Courts) in Nairobi.

Waar laat u uw document legaliseren?

Met de legalisatie door het Keniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.