Legaliseren van documenten uit Iran voor gebruik in Nederland

U wilt uw Iraanse document gebruiken in Nederland. Het document moet worden vertaald. De vertaling laat u legaliseren door het Iraanse ministerie van Justitie en het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Teheran uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Iran.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Uw document moet in het Engels worden vertaald door een beëdigd vertaler in Iran.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

  • afschrift van een geboorteakte (shenasnameh)
  • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij de Personal Status Registration Organization (Eiarech Sabt-e Ahaval).

Afschrift van een huwelijksakte

U toont uw huwelijk aan met de huwelijksakte en uw identiteitsboekje (Shenasnameh). De huwelijksakte is opgesteld en getekend door een notaris. Deze is aangewezen door het bureau van documentzaken van huwelijk en scheiding (Eiarech Ommor Asnad) van het Ministerie van Justitie. Bij dit bureau kunt een afschrift van de huwelijksakte krijgen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit document vraagt u op bij het Eiarech Ommor Asnad van het Ministerie van Justitie.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de Personal Status Registration Organization (Eiarech Sabt-e Ahaval). Bij het opvragen van de verklaring van ongehuwd zijn neemt u uw originele identiteitsboekje (shenasnameh) mee.

Bent u in Nederland? Dan vraagt u de verklaring op bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Voorwaarde is dat u de Iraanse nationaliteit heeft.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw in het Engels vertaalde document eerst legaliseren bij het Iraanse ministerie van Justitie en daarna door het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de Nederlandse legalisatie kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Teheran.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe lang duurt het?

Bij de ambassade in Teheran is een legalisatie de volgende werkdag gereed.

Is uw aanvraag tot legalisatie dringend? Geeft u dit dan aan tijdens de afspraak. De baliemedewerker beoordeelt of het inderdaad om spoed gaat. In dat geval is de legalisatie dezelfde dag nog klaar.

Hoeveel moet u betalen?

Legalisaties kosten €25 per document, contant te betalen bij de ambassade.

Documenten van de Iraanse ambassade in Den Haag

U laat een document dat is afgegeven door de Iraanse ambassade legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Iran.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.