Legaliseren van documenten uit Haïti voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Haïti gebruiken in Nederland. Laat deze legaliseren door het Haïtiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren

Iedereen met 1 of meer documenten uit Haïti. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij het nationaal register van Haïti (Archives Nationales).

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u op bij het nationaal register van Haïti (Archives Nationales).

Als uw geboorte te laat geregistreerd werd, is er een tardieve akte opgemaakt. Een afschrift daarvan vraagt u op bij de rechtbank (Tribunal de Paix).

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij de rechtbank (Tribunal de Paix). U verschijnt met drie getuigen bij de rechter en verklaart niet te zijn gehuwd.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u op bij het nationaal register van Haïti (Archives Nationales).

Niet-Haïtianen kunnen een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij het scheidingsbureau van buitenlanders (Office du Divorce des Etrangers).

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

U laat uw Haïtiaanse document legaliseren bij het Haïtiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Haïtiaanse legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Haïtiaanse Consulaat in Oranjestad-Aruba of Willemstad-Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door een van deze consulaten legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Oranjestad of door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.