Legaliseren van documenten uit Guyana voor gebruik in Nederland

U wilt uw Guyanese document gebruiken in Nederland. Vanaf 18 april 2019 neemt Guyana deel aan het apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren documenten met een stempel of sticker: een apostille. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Let op: tot 18 april 2019 heeft u eerst legalisatie nodig van het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Paramaribo, Suriname uw document.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Guyana. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand: General Register Office, G.P.O. Building in Georgetown.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Verklaring van ongehuwd zijn

(affidavit of non marriage)

U kunt deze verklaring laten opstellen bij een advocaat/notaris of bij de kantonrechter (Justice of Peace).

Afschrift van een echtscheidingsakte

(certificate of divorce)

Dit document vraagt u op bij het Hooggerechtshof:

Supreme Court Registrar
Avenue of the Republic

Georgetown

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document tot 18 april 2019 eerst legaliseren bij het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna met uw document naar het Nederlandse consulaat-generaal in Paramaribo, Suriname voor de Nederlandse legalisatie. Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Let op: Vanaf 18 april 2019 neemt Guyana deel aan het apostilleverdrag. U haalt de apostille bij het Guyaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Uw gelegaliseerde document is daarna klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) staat waar de apostille wordt afgegeven.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Guyana.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.