Legaliseren van documenten uit Guinee voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Guinee gebruiken in Nederland. Laat deze documenten legaliseren door het Guineese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Guinee.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Geboorteregistratie

Welke documenten u opvraagt ligt aan wanneer de geboorte is geregistreerd. Voor stedelijke gebieden heeft men 6 maanden de tijd. Op het platteland is dat 9 maanden.

Registratie van geboorte was op tijd

U heeft het volgende document nodig:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister (extrait d’acte de naissance).
  Dit is meegegeven bij de registratie.

Te late registratie van geboorte (tardieve registratie)

Vraag eerst een rechterlijke uitspraak op (jugement supplétif) van de geboorte bij de rechtbank. Ga daarna met dat document naar de burgerlijke stand. Vraag daarmee een bewijs van tardieve registratie op (transcription). Beide documenten hebben legalisatie nodig.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit afschrift vraagt u op bij een deelgemeente. U kunt ook een verklaring onder ede afleggen bij een notaris.

Afschrift van een huwelijksakte

Informeer bij de Guineese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift (rechtelijke uitspraak) vraagt u op bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Guineese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Guineese document legaliseren bij het Guineese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Guineese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.