Legaliseren van documenten uit Gambia voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Gambia gebruiken in Nederland. Laat deze documenten legaliseren door het Gambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Gambia.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand (Registrar General of the Ministry of Justice).

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij het geboorte- en overlijdensregister in Banjul. (Registrar of Births and Deaths)

Verklaring van ongehuwd zijn

(bachelor certificate / spinster certificate)

Deze verklaring vraagt u op bij het hoofd van de burgerlijke stand van het ministerie van Justitie in Banjul.

Afschrift van een huwelijksakte

Het verschilt per religie hoe u een afschrift op kunt vragen.

Islamitisch huwelijk

Laat het huwelijk registreren bij een islamitische rechtbank (Cadi court) en vraag om een afschrift. Laat het afschrift tekenen door het hoofd van de burgerlijke stand bij het ministerie van Justitie.

Christelijk huwelijk

Laat uw huwelijk registreren bij een kerk en vraag om een afschrift. Informeer bij de Gambiaanse autoriteiten welke kerken christelijke huwelijken registreren. Laat het afschrift tekenen door het hoofd van de burgerlijke stand bij het ministerie van Justitie.

Niet-religieus huwelijk (civiel huwelijk)

Civiele huwelijken worden gesloten door het hoofd van de burgerlijke stand. Het ministerie van Justitie geeft de huwelijksakte af. Daar kunt u ook het afschrift opvragen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Het verschilt per religie hoe u een afschrift op kunt vragen.

Islamitische of christelijke echtscheiding

Informeer bij de Gambiaanse autoriteiten waar u het afschrift van de inschrijving van de echtscheiding van een religieus huwelijk opvraagt. Laat het afschrift tekenen door het hoofd van de burgerlijke stand bij het ministerie van Justitie.

Niet-religieuze echtscheiding (civiele echtscheiding)

Laat uw echtscheiding registreren in het echtscheidingsregister (register of divorces). Een afschrift van de inschrijving vraagt u op bij het hoofd van de burgerlijke stand bij het ministerie van Justitie.

Waar laat u uw document legaliseren?

Met de legalisatie door het Gambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Gambiaanse Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Gambiaanse Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten in Gambia.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.