Legaliseren van documenten uit Eritrea voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Eritrea gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Eritrese ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een stempel of sticker.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Eritrea.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Eritrese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u aan bij het regionale administratiekantoor waar de geboorte is ingeschreven.

Geboortes na 2003

Voor afschriften van aktes van na 2003 kunt u ook terecht bij het bevolkingsregister in de centrale Ma’akel regio. (Public Registration Office in the Central (Ma’akel) region)

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u aan bij het Census Departement van de gemeente Asmara.

U kunt voor deze verklaring ook terecht bij de Eritrese ambassade in Den Haag. Deze heeft daarna nog legalisatie nodig door het Consulair Dienstencentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afschrift van een huwelijksakte

Een afschrift van de huwelijksakte vraagt u op bij de gemeente waar het huwelijk is geregistreerd.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Eritrese document legaliseren bij het Eritrese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Eritrese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.