Verklaring over een voorgenomen huwelijk in Duitsland

Wilt u als Nederlander trouwen in Duitsland? Dan kan de ambassade in Berlijn een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.
Belangrijk: als u ooit in Nederland hebt gewoond - dus ook als u als minderjarige uit Nederland bent vertrokken - moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest.

Welke documenten moet u meenemen?

Bent u Nederlander en woont u in Nederland? Dan kunt u de verklaring aanvragen in de gemeente waar u woont.

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade:

  • een paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Verklaring van huwelijksbevoegdheid - Ehefähigkeitszeugnis

Indien u Nederlander bent, in Duitsland woont en in Duitsland in het huwelijk wilt treden, dan vraagt de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemd Ehefähigkeitszeugnis (verklaring van huwelijks­bevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Waar haal ik een verklaring van huwelijksbevoegdheid?

U heeft ooit in Nederland gewoond

Heeft u ooit in Nederland gewoond? Dan neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u het laatst heeft gewoond. De gemeente geeft de verklaring van huwelijksbevoegdheid af.

U heeft nooit in Nederland gewoond

U kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid ook in persoon aanvragen bij de ambassade. Stuur hiervoor een e-mail. We informeren u over de procedure.

Meer informatie

Lees alle informatie over trouwen in Duitsland.