Verklaring over een voorgenomen huwelijk in Duitsland

Wilt u als Nederlander trouwen in Duitsland? Dan kan de ambassade in Berlijn een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk opstellen.
Belangrijk: als u ooit in Nederland hebt gewoond - dus ook als u als minderjarige uit Nederland bent vertrokken - moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest.

Welke documenten moet ik meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet u kopieën van de volgende documenten overleggen:

  • een Nederlands identiteitsbewijs
  • een uittreksel uit het geboorteregister
  • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
  • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten moet uw niet-Nederlandse partner meenemen?

Voor een aanvraag voor een verklaring omtrent voorgenomen huwelijk, moet uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten meenemen naar de ambassade:

  • een paspoort of ander identiteitsbewijs
  • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
  • een ongehuwdverklaring

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring omtrent voorgenomen huwelijk in dit land of gebied

Verklaring van huwelijksbevoegdheid - Ehefähigkeitszeugnis

Indien u Nederlander bent, in Duitsland woont en in Duitsland in het huwelijk wilt treden, dan vraagt de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u om een zogenoemd Ehefähigkeitszeugnis (verklaring van huwelijks­bevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Aan wie moet ik mij wenden voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid?

U heeft ooit in Nederland gewoond

Als u ooit in Nederland hebt gewoond - dus ook als u als minderjarige uit Nederland bent vertrokken - moet u zich voor het verkrijgen van de verklaring van huwelijks­bevoegdheid wenden tot de gemeente in Nederland waar u het laatst woonachtig bent geweest. Het kan zijn dat u tussen vertrek uit Nederland en vestiging in Duitsland nog in een ander land heeft gewoond. In dat geval kan het voorkomen dat de Duitse ambtenaar van de burgerlijke stand u tevens zal vragen naar een bewijs van de bevoegde autoriteiten van dat andere land dat u gedurende het verblijf aldaar niet in het huwelijk bent getreden of gehuwd bent geweest.

U heeft nooit in Nederland gewoond

  • Als u nooit in Nederland hebt gewoond en altijd in Duitsland woonachtig bent geweest, dan kunt u de verklaring van huwelijksbevoegdheid online aanvragen.
  • U kunt u de verklaring van huwelijks­bevoegdheid ook aanvragen bij de ambassade. We willen u vragen een email te sturen naar de ambassade in Berlijn: bln-ca-doc@minbuza.nl . Wij zullen u dan informeren over het hoe en wat van de procedure.