Legaliseren van documenten uit de Republiek Congo voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit de Republiek Congo gebruiken in Nederland. U laat deze documenten legaliseren door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Republiek Congo.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Opvragen van documenten van voor 15 augustus 1960

Afschriften van aktes van vóór de onafhankelijkheid van de Republiek Congo vraagt u op bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Opvragen van documenten van na 15 augustus 1960

Deze afschriften vraagt u op bij het gemeentehuis (mairie) van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

 • afschrift van een geboorteakte (acte de naissance)
 • afschrift van een huwelijksakte (acte de mariage)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (acte de divorce)
 • afschrift van een overlijdensakte

Verklaring van ongehuwd zijn (attestation de célibataire)

Deze verklaring vraagt u op bij het gemeentehuis (mairie) van de gemeente waar u woont.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw document legaliseren bij het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Congolese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.