Legaliseren van documenten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek gebruiken in Nederland. U laat deze documenten legaliseren door het Centraal-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.

Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op in de gemeente of ‘sous-préfecture’ die de gebeurtenis registreerde.

Verklaring van ongehuwd zijn

Informeer bij de Centraal-Afrikaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Het ligt aan de plaats van echtscheiding waar u dit afschrift opvraagt.

Echtscheiding in Bangui

U vraagt het afschrift als rechterlijke uitspraak op bij de rechtbank van Bangui (greffier en chef du tribunal de Bangui).

Echtscheiding buiten Bangui

U vraagt het afschrift op bij de gemeente of ‘sous-préfecture’ die de echtscheiding vaststelde.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw document legaliseren bij het Centraal-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Centraal-Afrikaanse legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.