Legaliseren van documenten uit de Britse Maagdeneilanden voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit de Britse Maagdeneilanden gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Britse autoriteiten.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten kunt opvragen via de overheidssite van de Britse Maagdeneilanden.

  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een echtscheidingsakte

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Laat uw document uit de Britse Maagdeneilanden legaliseren door de lokale Britse autoriteiten in Road Town op het eiland Tortola. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit het Verenigd Koninkrijk voor gebruik in Nederland.