Legaliseren van documenten uit Bhutan voor gebruik in Nederland

U wilt uw Bhutaanse document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van het Bhutaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in New Delhi, India uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Bhutan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand).

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op bij het Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital in Thimphu. U heeft hierbij een brief nodig van het bevolkingsregister van het Bhutaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt een verklaring van ongehuwd zijn opvragen bij de rechtbank in uw district.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift van een huwelijksakte vraagt u op bij de rechtbank in het district waar u trouwde.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u op bij de rechtbank waar het huwelijk werd ontbonden. Is er geen echtscheiding via de rechtbank geweest, dan kunnen de Bhutaanse autoriteiten u vertellen waar u dit document kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren

Laat uw document eerst legaliseren bij het Bhutaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in New Delhi, India, uw document.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe maakt u een afspraak?

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem van de ambassade in New Delhi.

Als u er zeker van wilt zijn dat de ambassade uw document kan legaliseren, stuur dan eerst een scan van het te legaliseren document via e-mail naar de ambassade. Als er gegevens op de achterkant van het document staan, scan die dan ook. Als de ambassade u laat weten dat zij het document kunnen legaliseren, kunt u via het online afsprakensysteem een afspraak maken.

Wanneer kunt u uw document ophalen?

De verwerkingstijd van de legalisatie is normaal gesproken 1 werkdag (vandaag inleveren, de volgende werkdag ophalen).

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven in India voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Bhutan.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.