Legaliseren van documenten uit België voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit België gebruiken in Nederland. Een aantal documenten uit België kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van België. Dit gebeurt met een digitale apostille (e-apostille). Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit België. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een scheidingsakte

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij het gemeentekantoor in uw woonplaats.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van België waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • alle afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand (ook meertalige uittreksels)
 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Welke documenten hebben een e-apostille nodig?

Een e-apostille is een digitale stempel voor op uw document. De volgende documenten hebben een Belgische e-apostille nodig:

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is);

 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring;

 • Afschrift van een EU-land over een openbaar document dat is afgegeven door een niet-EU land.

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Belgische autoriteiten als uw document er niet bij staat.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een e-apostille

U haalt de e-apostille bij de Belgische autoriteiten. Het adres staat op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH).

Na legalisatie met een e-apostille is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum bemiddelt niet bij het opvragen of legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.