Legaliseren van documenten uit Bangladesh voor gebruik in Nederland

Voor gebruik in Nederland laat u uw document legaliseren door een Bengaalse notaris. Daarna door het Bengaalse ministerie van Justitie en als laatst door het Bengaalse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse autoriteiten kunnen uw document nog controleren.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Bangladesh.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u op bij het register van de gemeente of het district waaronder uw geboorteplaats valt. (Union Parishad, Pourashava Office, municipality, City Corporation of Cantonment Board).

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij het districtskantoor waaronder uw woonplaats valt.

Afschrift van een huwelijksakte

Waar u dit afschrift aanvraagt, ligt aan uw religieuze overtuiging.

Islamitisch huwelijk

Vraag het afschrift aan bij de officiële ambtenaar die het huwelijk sloot.

Christelijk huwelijk

Vraag het afschrift aan bij de officiële ambtenaar van de kerk.

Hindoestaans huwelijk

Vraag het afschrift aan bij de officiële ambtenaar van de tempel. Of laat een affidavit (verklaring onder ede) opstellen bij een notaris.

Niet religieus of twee-religie-huwelijk

Vraag het afschrift aan bij het Speciale Huwelijkenregister (Special Marriage Registration Authority).

Afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Bengaalse autoriteiten waar u deze documenten op kunt vragen.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij het register van de gemeente of het district waaronder de plaats van overlijden valt. (Union Parishad, Pourashava Office, municipality, City Corporation of Cantonment Board).

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

U laat uw Bengaalse document eerst legaliseren bij een notaris. Daarna laat u het document legaliseren bij het Bengaalse ministerie van Justitie en als laatst gaat u naar het Bengaalse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Bengaalse legalisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.