Legaliseren van documenten uit Bahrein voor gebruik in Nederland

U wilt uw Bahreinse document gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Bahreinse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Bahrein.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een akte van overlijden

Deze afschriften vraagt u aan bij de geboorte- en overlijdensregisters via www.bahrain.bh. De informatie op deze site is in het Engels.

Afschrift van een huwelijksakte

 • Islamitisch huwelijk (Sunni of Shi’a Court): U vraagt het afschrift aan via www.bahrain.bh. De informatie op deze site is in het Engels.
 • Christelijk huwelijk voor de kerk: U vraagt het afschrift aan bij de kerk waar het huwelijk plaatsvond.
 • Huwelijk: U vraagt het afschrift aan via  www.bahrain.bh. De informatie op deze site is in het Engels.

Afschrift van een echtscheidingsakte

 • Islamitische echtscheiding (Sunni of Shi’a Court): U vraagt het afschrift aan via www.bahrain.bh.  De informatie op deze site is in het Engels.
 • Christelijke echtscheiding: U vraagt het afschrift aan via de website van het ministerie van Justitie https://www.moj.gov.bh. De informatie op deze site is in het Engels.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze vraagt u aan bij een lokale notaris.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Bahreinse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.