Legaliseren van documenten uit Australië voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Australië gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Australië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij. Een gewaarmerkte notariële kopie wordt niet geaccepteerd door Nederlandse instanties.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een akte van overlijden
 • origineel naturalisatie certificaat

Deze afschriften vraagt u op bij het register voor geboorte, huwelijk en overlijden (registrar of births, deaths and marriages). U vraagt een afschrift aan in de deelstaat waar de gebeurtenis plaatsvond. Een afschrift van een overlijdensakte vraagt u aan in de deelstaat van de plaats waar de overledene het laatst woonde.

Verklaring van ongehuwd zijn

De verklaring van ongehuwd zijn (single status certificate/record of no result) vraagt u aan in de deelstaat waar u woont of het laatst woonde.

Afschrift van echtscheidingsakte

U vraagt een afschrift van een echtscheidingsakte aan bij het gerechtshof (family court of supreme court) dat uw scheiding behandelde.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Het adres waar u terecht kunt met uw documenten staat op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.