Legaliseren van documenten uit Anguilla voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Anguilla gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Britse autoriteiten in Anguilla.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar vraagt u uw document op?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten in Anguilla waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document uit Anguilla legaliseren door de lokale Britse autoriteiten in Anguilla. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit het Verenigd Koninkrijk voor gebruik in Nederland.