Legaliseren van documenten uit de Amerikaanse Maagdeneilanden voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit de Amerikaanse Maagdeneilanden gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Amerikaanse autoriteiten. Daarna is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de autoriteiten van de Amerikaanse Maagdeneilanden waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Vraag bij de lokale Amerikaanse autoriteiten waar en hoe u uw document kunt laten legaliseren.