NederlandWereldwijd

Kan ik kinderbijslag krijgen buiten Nederland?

Om buiten Nederland kinderbijslag te krijgen, moet u verzekerd zijn voor de kinderbijslag. Daarvoor maakt het uit of u buiten Nederland werkt of woont. Ook moet het woonland van uw kind een EU-land of een verdragsland zijn.

Wat betekent verzekerd zijn?

Verzekerd zijn betekent dat u gebruik kunt maken van sociale verzekeringen. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW of de Anw-uitkering. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten zoals bij een auto- of zorgverzekering. Als u in Nederland woont of werkt, bent u meestal vanzelf verzekerd voor sociale verzekeringen. Buiten Nederland bent u meestal niet verzekerd voor Nederlandse sociale verzekeringen.

Wat is uw situatie?

Woonland kind

Eerst kijkt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u verzekerd bent voor de kinderbijslag. Als dat zo is, kijkt de SVB naar het land waar uw kind woont om te bepalen of u voor uw kind kinderbijslag kunt krijgen.

Bekijk of u in het land waar uw kind woont kinderbijslag kunt krijgen (SVB)

Kindgebonden budget

Als u kinderbijslag uit Nederland krijgt, kunt u misschien ook kindgebonden budget uit Nederland krijgen. Kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Bekijk de voorwaarden voor kindgebonden budget buiten Nederland

Mijn partner en ik gaan scheiden

Na een echtscheiding krijgt de ouder bij wie het kind woont de kinderbijslag.

Heeft u co-ouderschap? Spreek dan samen af hoe u de betaling van de kinderbijslag tussen u beiden wilt verdelen. Leg dit schriftelijk vast. Heeft u geen afspraken vastgelegd over de verdeling van de kinderbijslag? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Uit elkaar gaan heeft meestal ook gevolgen voor het kindgebonden budget. Als u nu geen kindgebonden budget krijgt, kunt u dit misschien straks wel krijgen.

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig