NederlandWereldwijd

Ik ben in Afghanistan en wil hier weg. Wat kan ik doen?

In Afghanistan is op dit moment geen Nederlandse ambassade meer, waardoor de Nederlandse overheid ter plekke moeilijk bijstand kan verlenen. Nederland blijft zich actief inspannen om mensen die daarvoor in aanmerking komen vanuit Afghanistan of via de buurlanden naar Nederland over te brengen. Het is niet mogelijk u hiervoor aan te melden.

Bent u Nederlander of heeft u een Nederlandse verblijfstitel?

Nederland neemt geen nieuwe repatri√ęringsverzoeken meer in behandeling. In geval van een (andere) noodsituatie, kunnen Nederlanders een beroep doen op reguliere consulaire bijstand.

Bent u een Afghaanse tolk?

Bent u aantoonbaar als Afghaanse tolk werkzaam geweest voor Nederland in het kader van een internationale militaire of politiemissie? Dan kunt u een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de tolkenprocedure.

Wilt u een asielaanvraag doen?

De Nederlandse overheid accepteert, registreert en/of behandelt geen asielaanvragen die vanuit het buitenland worden ingediend. Afhankelijk van uw situatie kan UNHCR u mogelijk helpen. Meer informatie kunt u online vinden op de website van UNHCR. 

Veelgestelde vragen over Afghanistan

Wilt u meer weten over de Nederlandse inzet en hulp aan Afghanistan? Check de informatiepagina op Rijksoverheid.nl.

Ook vindt u daar de veelgestelde vragen over de opvang van Afghanen in Nederland.

Lees ook de veelgestelde vragen over de situatie in Afghanistan.

Heeft u vragen?

Neem bij vragen contact op met NederlandWereldwijd.