NederlandWereldwijd

Informatie voor Afghaanse tolken

Afghaanse tolken die in het kader van een internationale militaire of politiemissie werkzaam zijn geweest voor Nederland, kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de tolkenprocedure.

Het verzoek dient door de verzoeker zelf gedaan te worden. De Nederlandse overheid checkt vervolgens of de verzoeker daadwerkelijk tolkdiensten heeft verricht voor Nederland in het kader van een internationale militaire of politiemissie en of er redenen zijn die zich verzetten tegen de komst van de verzoeker naar Nederland. Indien is vastgesteld dat een verzoeker in aanmerking komt, wordt aan hem en zijn gezin een visum verstrekt om de mogelijkheid te geven om Nederland te verzoeken om de asielprocedure te doorlopen.

Het verzoek kan ook worden ingediend door andere Afghaanse medewerkers die in het kader van een internationale militaire of politiemissie voor Nederland hoog-profiel werkzaamheden hebben verricht en nu vanwege die werkzaamheden worden bedreigd. Ook deze verzoeken dienen door de persoon zelf te worden gedaan en worden individueel beoordeeld. 

Om een snelle en zorgvuldige beoordeling uit te kunnen voeren, dient de verzoeker de volgende gegevens en documenten te overleggen:

  • Tazkira;
  • Paspoort;
  • In geval van huwelijk en/of kinderen: trouwcertificaat en/of geboortecertificaat;
  • Informatie van de aanvrager over de uitgevoerde werkzaamheden, periode van de werkzaamheden en militaire of politie eenheden voor wie gewerkt is;
  • Zo mogelijk wordt het verzoek aangevuld met door de internationale militaire of politiemissie verstrekte certificaten, verstrekte tolkenpas, fotomateriaal en referenties.

Indien de verzoeker naar Nederland mag komen, dan mag hij in beginsel zijn kerngezin meenemen naar Nederland, d.w.z. zijn partner en zijn minderjarige kinderen.

Voor meer informatie of het indienen van uw verzoek, kunt u contact opnemen met het contactcenter van NederlandWereldwijd.

Ook nuttig