NederlandWereldwijd

Eisen als u zonder visum reist naar de Caribische Koninkrijksdelen

Als u naar Aruba, Curaçao of de andere Caribische Koninkrijksdelen reist, moet u voldoen aan voorwaarden. Ook als u geen visum nodig heeft. Zo mag u er niet onbeperkt blijven en moet u voldoende geld hebben.

Let op: Er gelden inreisbeperkingen voor de Caribische Koninkrijksdelen. Check het reisadvies van het (ei)land waar u naartoe reist.

Maximale verblijfsduur

Mag u zonder visum reizen naar de Caribische Koninkrijksdelen? Dan mag u er maximaal 90 dagen per 180 dagen verblijven.

Heeft u de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit? Dan mag u een langere aaneengesloten periode in de Caribische Koninkrijksdelen verblijven: maximaal 180 dagen per 365 dagen.

Heeft u de nationaliteit van een ander Schengenland? Dan mag u maximaal 180 dagen per 365 dagen in Aruba verblijven. In de overige Caribische Koninkrijksdelen mag u maximaal 90 dagen per 180 dagen verblijven.

Als u langer wilt blijven, heeft u een verblijfsvergunning nodig.

Toegangseisen

Als u naar de Caribische Koninkrijksdelen reist, gelden deze voorwaarden: 

 • Uw paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Uw paspoort is geldig tijdens uw hele bezoek.
 • U heeft een bewijs dat u kunt terugkeren of doorreizen naar een ander land. Dit is bijvoorbeeld een paspoort, verblijfsvergunning of visum.
 • U kunt de reden van uw bezoek aantonen. Bijvoorbeeld met een hotelboeking of een uitnodiging van familie of vrienden.
 • U heeft genoeg geld om uw verblijf en andere onkosten te betalen:
  • Bij verblijf in een hotel: tussen de 150 en 200 US dollar per persoon, per dag.
  • Bij verblijf bij familie: 100 US dollar per persoon, per dag.
  • Heeft u een garantverklaring? Dan is uw garantsteller financieel verantwoordelijk.
 • U heeft een geldige ziektekostenverzekering of reisverzekering voor medische kosten. De minimale dekking is 15.000 US dollar. Uw verzekering dekt ziekenhuisbehandelingen, spoedbehandelingen en repatriëring (ook in het geval van overlijden).
 • U vormt geen bedreiging voor de openbare orde, volksgezondheid, nationale veiligheid of internationale betrekkingen.
Let op: Ook als u aan deze voorwaarden voldoet, kunnen de lokale autoriteiten soms beslissen u niet toe laten. Of om u toe te laten voor een kortere periode dan de maximale verblijfsduur.

Werkvergunning

Als u tijdens uw verblijf wilt werken, heeft u een werkvergunning nodig.

Contact opnemen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten in de Caribische Koninkrijksdelen.