NederlandWereldwijd

Mijn familielid dat gebruikmaakte van de buitenlandregeling van het CAK is overleden. Waar kan ik dat doorgeven?

Is uw familielid dat gebruikmaakte van de zorgverzekering via het CAK overleden? Geef dat door aan het CAK en verstuur een kopie van de akte van overlijden per post.

Overlijden melden aan het CAK

U kunt het overlijden doorgeven via een contactformulier op de website van het CAK of telefonisch via +31 88 711 5551. Vermeld daarbij in ieder geval uw voor- en achternaam en uw telefoonnummer en e-mailadres.

Akte van overlijden versturen per post

Voor de behandeling van het overlijden heeft het CAK een kopie van de akte van overlijden nodig.

De akte moet u per post versturen. Vanuit het buitenland doet u dit door gebruik te maken van een adres-etiket van het CAK. Vanuit Nederland kunt u het document opsturen naar:

CAK
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Overlijden al ergens anders gemeld?

Heeft u het overlijden al gemeld bij een andere overheidsinstantie die toegang heeft tot de RNI? Dan krijgt het CAK daar automatisch melding van. U hoeft het dan niet ook nog eens door te geven aan het CAK.

Na de melding

Na de melding van overlijden stuurt het CAK u een jaarafrekening. Daarop staat wat de nabestaanden nog moeten betalen of ontvangen.

U was meeverzekerd bij de overledene

Was u als gezinslid meeverzekerd op de zorgverzekering van de overledene? Dan moet u in de meeste gevallen uw zorgverzekering nu op een andere manier regelen.

Hoe regel ik mijn zorgverzekering in het buitenland?

Ontvangt u een nabestaandenpensioen (Anw) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan kunt u uw verzekering via het CAK mogelijk behouden. Neem contact op met het CAK om u opnieuw aan te melden voor de zorgverzekering via het CAK.

Ook regelen bij een overlijden

Bekijk wat u nog meer moet regelen bij een overlijden in het buitenland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.

Ook nuttig