Legaliseren van een Nederlands document met een apostille

Nederland is aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren het document met een stempel of sticker: een apostille. In Nederland haalt u deze bij een rechtbank. Daarna is uw document klaar voor gebruik in alle deelnemende landen.

Voor welke documenten geldt het apostilleverdrag?

  • documenten van rechterlijke instanties, zoals documenten van het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder
  • administratieve documenten, zoals getuigschriften, diploma’s of akten van de burgerlijke stand
  • notariële akten
  • officiële verklaringen op onderhandse stukken, zoals verklaringen over de registratie of het bestaan van een document op een bepaalde datum

Uitzonderingen

De volgende documenten kunt u niet laten legaliseren met een apostillestempel:

  • documenten opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, zoals een verklaring van ongehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Nederland
  • documenten voor handelstransacties of douaneformaliteiten

Waar haalt u de apostille voor uw document?

U haalt de apostille bij een Nederlandse rechtbank. U vindt rechtbanken in het overzicht van rechtbanken.

In welke landen is uw document met apostille geldig?

Met de apostille is uw document geldig in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag.