NederlandWereldwijd

Werken in Vietnam

Gaat u in Vietnam werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Nederlanders die in Vietnam willen komen werken en wonen dienen diverse documenten te laten legaliseren. Ga naar de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten om te checken welke document u moet laten legaliseren.

In Vietnam wil men ook referentiebrieven van de laatste werkgever zien, of een ander document waaruit de expertise van de betreffende persoon blijkt. Ook dit document moet gelegaliseerd zijn.

Let op: deze brieven of documenten kunnen NIET door de ambassade of het consulaat-generaal worden gelegaliseerd. Dit moet in Nederland gebeuren.