NederlandWereldwijd

Werken in Frankrijk

Gaat u in Frankrijk werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een EU-land werkt. In overige Europese landen is dit mogelijk wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Wordt u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland? Check of u hiervoor verzekerd bent en of u een uitkering kunt krijgen buiten Nederland.

Werken in dit land of gebied

Werken in Frankrijk

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een ander EU-land werkt, zoals Frankrijk. De Nederlandse ambassade kan niet bemiddelen bij het vinden van een baan. Er zijn meerdere instanties die u kunnen helpen met een baan in Frankrijk.

Instanties voor werk in Frankrijk

Zoekt u een baan in Frankrijk? U kunt zich in Frankrijk inschrijven bij een uitzendbureau (pôle emploi). De volgende instanties kunnen ook behulpzaam zijn:

Werken met een Nederlands diploma in Frankrijk

Een Franse werkgever beslist over uw sollicitatie. Daarbij is het van belang dat uw ervaring en Nederlandse diploma’s goed op waarde worden geschat. Het kan helpen om een Europees Europass CV op te stellen. Soms dient u ook uw Nederlandse diploma te laten erkennen. Zie voor meer informatie de pagina Nederlandse diploma’s gebruiken in het buitenland.

Gereglementeerde beroepen in Frankrijk

Sommige beroepen in Frankrijk zijn gereglementeerd, wat wil zeggen dat u dit beroep alleen kan uitvoeren als u hiervoor een speciaal diploma heeft. Een lijst van deze beroepen vindt u bij het Guichet Qualifications (informatie in het Frans). Voor een aantal van deze gereglementeerde beroepen kunt u een Europese Beroepskaart aanvragen, waarmee uw beroepskwalificatie in Frankrijk erkend wordt.

Werken in de zorg in Frankrijk

U kunt binnen de EU als arts, apotheker, tandarts, verloskundige of verpleegkundige aan de slag met een Nederlands diploma. Dus ook in Frankrijk. Soms wordt u gevraagd om een bewijs van inschrijving in het Nederlandse register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Zelf dient u zich in te schrijven in het Franse register, bijvoorbeeld als arts bij de Ordre national des médicins of als apotheker bij de Ordre national des pharmaciens (beide sites in het Frans). Voor de meeste andere beroepen in de zorg dient u zich te registreren in het Franse register via l'Ordre national des infirmiers (informatie in het Frans).

Zelfstandige in Frankrijk

U kunt zich in Frankrijk vestigen als zelfstandige indien u voldoet aan Franse beroepseisen. Wilt u zich als zelfstandige vestigen in Frankrijk of een bedrijf opzetten? Neem contact op met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade.

Agrifood-ondernemer in Frankrijk

Wilt u zich vestigen al agrariër of agrifood-ondernemer in Frankrijk? Neem contact op met de agrifood-afdeling van de Nederlandse ambassade.

Au-pair in Frankrijk

De volgende instanties kunnen ook behulpzaam zijn bij het vinden van werk als au-pair in Frankrijk:

Stage in Frankrijk

Zoekt u een stage in Frankrijk? Lees meer in het Stappenplan stage lopen in het buitenland.