NederlandWereldwijd

Wat voor verzekering heb ik nodig voor een visumaanvraag voor Nederland?

Om een Schengenvisum voor Nederland aan te vragen moet u een medische reisverzekering of ziektekostenverzekering hebben. Deze verzekering vergoedt medische kosten die u maakt in het Schengengebied. Bekijk de vereisten aan de verzekering. 

Let op: Bent u zeevarende? Of heeft u een diplomatiek paspoort? Dan hoeft u geen verzekeringsbewijs aan te leveren bij uw visumaanvraag.

Vereisten aan verzekering  

Bij uw Schengenvisumaanvraag moet u een bewijs laten zien van uw verzekering (polis). Dit mag ook het voorblad van de polis zijn. Op het document moet het volgende staan: 

 • De verzekering is op uw naam afgesloten. 
 • De verzekering is geldig in alle landen van het Schengengebied en tijdens uw gehele verblijf. 
 • De verzekering vergoedt minimaal € 30.000 bij medische kosten voor:
  • een opname en behandeling in een ziekenhuis  
  • een spoedbehandeling  
  • voorgeschreven medicatie 
  • repatriëring naar uw woonland (ook in geval van overlijden)

Heeft u al een medische reisverzekering of ziektekostenverzekering? Controleer of deze verzekering aan de vereisten voldoet. Check ook of alle vereiste gegevens op uw polis staan voordat u een Schengenvisum aanvraagt. 

Geeft uw verzekeraar geen bewijs op uw naam met de vereiste gegevens? Sluit dan een verzekering af bij een andere aanbieder.  

Verzekering afsluiten

Heeft u geen verzekering? Of voldoet uw verzekering niet aan de vereisten? U kunt online een verzekeraar vinden door te zoeken op ‘Schengenvisum ziektekostenverzekering’.

Is er geen verzekeraar in uw woonland? En heeft u een referent? Vraag die dan een verzekering in Nederland af te sluiten. Heeft u geen referent? Dan mag u ook een verzekering afsluiten in een ander land.

Sommige verzekeraars betalen u (een deel van) de premie terug als uw visumaanvraag wordt afgewezen. 

Verzekeringsbewijs meenemen

Reist u Nederland in met uw Schengenvisum? Dan moet u een verzekeringsbewijs kunnen laten zien dat geldig is voor de hele periode dat u in het Schengengebied bent.  

Heeft u een multiple-entry visum en reist u na een eerste reis weer naar het Schengengebied? Dan moet u een verzekeringsbewijs kunnen laten zien voor de periode dat u weer in het Schengengebied bent.  

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.