NederlandWereldwijd

Orange Carpet Visumprogramma

Reizen u of uw medewerkers regelmatig naar Nederland voor zaken? Het Orange Carpet Visumprogramma maakt het voor zakenreizigers gemakkelijker om een ​​Schengenvisum te krijgen. Kies uw land om te zien of het Orange Carpet Visumprogramma beschikbaar is in uw land.

Kan ik gebruikmaken van het Orange Carpet Visumprogramma?

Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen gebruikmaken van het Orange Carpet Visumprogramma. Maar voor organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) en reizigers kunnen dezelfde voordelen gelden. En dezelfde voorwaarden.

Of u gebruik kunt maken van het Orange Carpet Visumprogramma, hangt af van het land waarin uw bedrijf is gevestigd. De Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal kan u hier meer over vertellen.

Ook de voorwaarden voor het Orange Carpet Visumprogramma kunnen per land anders zijn. U moet bijvoorbeeld aantonen waarom u vaak (beroepsmatig) reist. De ambassade of het consulaat-generaal beslist of u voldoet aan de lokale voorwaarden.

Kijk hieronder of er aanvullende informatie beschikbaar is voor uw land.

Wat zijn de voordelen van het Orange Carpet Visumprogramma?

Het Orange Carpet Visumprogramma heeft een aantal voordelen. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • U hoeft minder documenten te laten zien.
  • Uw visumaanvraag wordt met voorrang behandeld.
  • U hoeft maar eens in de 5 jaar persoonlijk te verschijnen voor de visumaanvraag als uw biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) nog in ons systeem staan.

In sommige landen hoeft u geen afspraak te maken om een aanvraag in te dienen. Of u kunt een VIP-loket gebruiken.

Hoe vraag ik het visum aan?

De eerste keer dat u een visum aanvraagt, moet u persoonlijk naar de ambassade, het consulaat-generaal of, indien van toepassing, het visumbureau. Dit is nodig om uw vingerafdrukken te kunnen afnemen.

Visum door andere ambassade

U moet voor een visum misschien naar de ambassade van een ander Schengenland, bijvoorbeeld omdat er in uw land geen Nederlandse ambassade of consulaat-generaal is. Ook dan kunt u soms van het Orange Carpet Visumprogramma gebruikmaken. Bedenk wel dat er soms minder voorzieningen zijn.

Aanvullende informatie voor specifieke landen

Klik op een land hieronder voor meer informatie over het Orange Carpet Visumprogramma in dat land.

Let op: Als uw land niet hieronder staat, betekent dit dat uw land momenteel geen Orange Carpet Visumprogramma heeft.

Kies uw land