NederlandWereldwijd

Orange Carpet Visumprogramma

Reizen u of uw medewerkers regelmatig naar Nederland voor zaken? Het Orange Carpet Visumprogramma maakt het voor zakenreizigers gemakkelijker om een ​​Schengenvisum te krijgen. Kies uw land om te zien of het Orange Carpet Visumprogramma beschikbaar is in uw land.

Kan ik gebruikmaken van het Orange Carpet Visumprogramma?

Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen gebruikmaken van het Orange Carpet Visumprogramma. Maar voor organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) en reizigers kunnen dezelfde voordelen gelden. En dezelfde voorwaarden.

Of u gebruik kunt maken van het Orange Carpet Visumprogramma, hangt af van het land waarin uw bedrijf is gevestigd. De Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal kan u hier meer over vertellen.

Ook de voorwaarden voor het Orange Carpet Visumprogramma kunnen per land anders zijn. U moet bijvoorbeeld aantonen waarom u vaak (beroepsmatig) reist. De ambassade of het consulaat-generaal beslist of u voldoet aan de lokale voorwaarden.

Kijk hieronder of er aanvullende informatie beschikbaar is voor uw land.

Wat zijn de voordelen van het Orange Carpet Visumprogramma?

Het Orange Carpet Visumprogramma heeft een aantal voordelen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • U hoeft minder documenten te laten zien.
 • Uw visumaanvraag wordt met voorrang behandeld.
 • U hoeft maar eens in de 5 jaar persoonlijk te verschijnen voor de visumaanvraag als uw biometrische gegevens (vingerafdrukken en foto) nog in ons systeem staan.

In sommige landen hoeft u geen afspraak te maken om een aanvraag in te dienen. Of u kunt een VIP-loket gebruiken.

Hoe vraag ik het visum aan?

De eerste keer dat u een visum aanvraagt, moet u persoonlijk naar de ambassade, het consulaat-generaal of, indien van toepassing, het visumbureau. Dit is nodig om uw vingerafdrukken te kunnen afnemen.

Visum door andere ambassade

U moet voor een visum misschien naar de ambassade van een ander Schengenland, bijvoorbeeld omdat er in uw land geen Nederlandse ambassade of consulaat-generaal is. Ook dan kunt u soms van het Orange Carpet Visumprogramma gebruikmaken. Bedenk wel dat er soms minder voorzieningen zijn.

Aanvullende informatie voor specifieke landen

Klik op een land hieronder voor meer informatie over het Orange Carpet Visumprogramma in dat land.

Let op: Als uw land niet hieronder staat, betekent dit dat uw land momenteel geen Orange Carpet Visumprogramma heeft.

Kies uw land

Maak een afspraak

In Brazilië is enkel het consulaat-generaal in São Paulo bevoegd voor visumaanvragen.

Maak (online) een afspraak met het Nederlandse consulaat-generaal in São Paulo om uw aanvraag in te dienen.

Bezorgen van paspoort via Sedex

De Nederlandse vertegenwoordigingen in Brazilië bieden de mogelijkheid van het opsturen per Sedex van het paspoort naar uw huisadres in Brazilië. Dus, opsturen kan alleen naar een adres binnen Brazilië. De kosten voor het per post opsturen dient u te betalen aan de balie op moment van indienen van de aanvraag. U krijgt dan aan de balie een envelop die u aan uzelf dient te adresseren (vergeet niet uw CEP te noteren).

Verzending van documenten naar uw adres is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Het consulaat-generaal draagt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van uw documenten tijdens de verzending binnen Brazilië.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

Bekijk hieronder de regels voor Orange Carpet bij de Nederlandse ambassade in Rabat.

Voordelen

 • Snellere behandeling van visumaanvragen voor werknemers van geregistreerde bedrijven.
 • Geen vluchtbevestiging, hotelreservering of bewijs van kredietwaardigheid vereist.
 • Meervoudig visum en langere geldigheid.

Kandidaten die in aanmerking komen

 • Werknemers van Nederlandse bedrijven met een vestiging in Marokko of Marokkaanse bedrijven met een vestiging in Nederland of bedrijven die een bewezen professionele affiniteit hebben met Nederland.

De procedure

Om u aan te melden voor het Orange Carpet Visumprogramma stuurt u een mail naar rab-ca@minbuza.nl onder vermelding van ‘la procédure Tapis orange’, waarna u een formulier zal worden toegezonden. Na evaluatie van de aanvraag kan de ambassade de aanvraag goedkeuren of om meer documenten vragen. Of de aanvraag afwijzen.

Onder de Schengen-regelgeving bepaalt de hoofdbestemming door welke ambassade of consulaat het visum geleverd wordt. Als Nederland uw hoofdbestemming is, kunt u aanspraak maken op het Orange Carpet Visumprogramma. Op de website van Rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden over de Schengen-regeling (informatie in het Engels). U kunt voor overige vragen en/of aanvullende informatie eveneens contact met ons opnemen via rab-ca@minbuza.nl.

Benodigde documenten voor aanvraag visum

 • Paspoort (moet minstens 3 maanden langer geldig zijn dan de einddatum van het visum).
 • 1 paspoortfoto (35 x 45mm). Bekijk aan welke eisen de paspoortfoto moet voldoen.
 • Een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.
 • Een originele referentiebrief van het bedrijf of organisatie met het doel en duur van de reis en bevestiging van aanvraag, inclusief briefhoofd met volledig adres van het bedrijf ondertekend door de contactpersoon voor het Orange Carpet Visumprogramma.
 • Kosten aanvraag € 80 (contant in dirhams betalen).

Voorwaarden

 • Bedrijven of organisaties die een visumaanvraag doen onder het Orange Carpet Visumprogramma staan financieel garant voor de aanvrager. Ook garandeert het bedrijf of organisatie dat de aanvrager in het bezit is van de juiste documenten voor de douane voor toegang tot de Schengen-zone en terugkeer van de aanvrager naar Marokko.
 • Het Orange Carpet Visumprogramma geldt alleen wanneer Nederland de hoofdbestemming is.
 • De visumaanvraag betreft een zakelijke reis naar Nederland.

Het Orange Carpet Visumprogramma kan elk moment schriftelijk beëindigd worden door de ambassade of het bedrijf/organisatie.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

Hoe meld ik mij aan voor het Orange Carpet Visumprogramma in Suriname?

Aanmelden voor het Orange Carpet Visumprogramma? Volg onderstaande stappen:

 1. Dien een verzoek in bij de afdeling Economische Zaken van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo door te mailen naar PRM-EA@minbuza.nl. In het verzoek geeft u informatie over het bedrijf in Suriname, het partnerbedrijf in Nederland en de branche waarin uw bedrijf actief is.
 2. Besluit de afdeling van Economische Zaken dat uw bedrijf in aanmerking komt? Dan ontvangt u een aanvraagformulier voor het Orange Carpet Visumprogramma. Vul dit formulier in en stuurt het terug naar PRM-EA@minbuza.nl.
 3. Het management van uw bedrijf ontvangt een brief van de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Hierin wordt uw bedrijf gevraagd om 1 tot 3 personen binnen het bedrijf aan te wijzen met de autorisatie voor het ondertekenen van aanbevelingsbrieven. De ambassade neemt mogelijk contact op met het hoofdkantoor van uw bedrijf voor aanvullende informatie.
 4. Na het onderzoek van de ambassade wordt uw hoofdkantoor geïnformeerd over de mogelijkheden.

Voordelen van het Orange Carpet Visumprogramma

Als deelnemer aan het Orange Carpet Visumprogramma kunt u met voorrang een afspraak maken voor het indienen van uw aanvraag.

Kandidaten die in aanmerking komen

Het Orange Carpet Visumprogramma in Suriname is beschikbaar voor werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland. Let op: uw (huwelijks)partner en/of kinderen die met u meereizen komen niet in aanmerking voor het Orange Carpet Visumprogramma.

De aanvraagprocedure

Informatie over hoe u een Orange Carpet visum aanvraagt ontvangt u van de ambassade.

Bekijk de website van VFS Global voor aanvullende informatie over het aanvragen van een visum met het Orange Carpet visumprogramma. Hier vindt u ook een checklist van benodigde documenten voor uw aanvraag. 

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

Informatie voor bedrijven

Uw organisatie kan het Orange Carpet-lidmaatschap aanvragen door het aanvraagformulier en de lijst met bevoegde medewerkers en handtekeningen in te vullen (informatie in het Engels). Stuur de daarin vermelde vereiste documenten naar ank-orange@minbuza.nl (Ankara) of ist-orange@minbuza.nl (Istanbul).

Informatie voor visumaanvragers

Voor meer informatie over de eisen en het aanvragen van het visum kunt u terecht bij visumfacilitatiedienst VFS Global (informatie in het Engels en Turks). Zij zijn telefonisch bereikbaar op +90 212 373 58 06, van maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur. Of stuur een e-mail.

Voor een afspraak voor het Orange Carpet Visumprogramma bij de ambassade of het consulaat-generaal kunt u een e-mail sturen naar de ambassade in Ankara of naar het consulaat-generaal in Istanbul.

Documenten (in het Engels)

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.

De informatie voor dit land is beschikbaar in het Engels op netherlandsworldwide.nl.