NederlandWereldwijd

Kan ik trouwen in Nederland als ik buiten Nederland woon?

Woont u buiten Nederland en wilt u trouwen in Nederland? Dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden trouwen in Nederland

Wilt u trouwen in Nederland? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Minimaal een van u moet Nederlander zijn of in Nederland wonen. Wonen u en uw partner allebei buiten Nederland? En hebben u en uw partner allebei niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u niet trouwen in Nederland.
  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Dit zijn ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Getuigen aanmelden

U moet voor uw huwelijk minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Trouwen met iemand van hetzelfde geslacht

Wilt u trouwen met iemand van hetzelfde geslacht? Dit mag in Nederland.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

U kunt in Nederland trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Trouwt u in gemeenschap van goederen? Dan worden alle bezittingen en schulden van u en uw partner samen. Wilt u dat niet? Dan kunt u voorafgaand aan uw huwelijk afspraken maken met uw partner over vermogen en bezittingen. Deze afspraken heten huwelijkse voorwaarden. U stelt deze op bij een notaris.

Lees meer over in Nederland trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden op Rijksoverheid.nl

Benodigde documenten

Wilt u trouwen in Nederland? Dan heeft u ook de juiste documenten nodig. De Nederlandse gemeente waar u wilt trouwen bepaalt welke documenten u nodig heeft.

Lees meer over documenten die u nodig heeft om te trouwen in Nederland

Trouwen bij volmacht

Als u wilt trouwen in Nederland moeten u en uw partner allebei verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Is dit voor u of uw partner niet mogelijk? Dan is het mogelijk dat u of uw partner zich bij volmacht laat vertegenwoordigen. Dit heet ook wel ‘trouwen met de handschoen’.

Lees meer over trouwen bij volmacht op Rijksoverheid.nl

Voorgenomen huwelijk melden

Voldoet u aan alle voorwaarden om te trouwen in Nederland? Dan moet u eerst uw voorgenomen huwelijk melden. Wonen u en uw partner allebei buiten Nederland? Meld uw voornemen dan bij de gemeente Den Haag. Doe dit minimaal 8 weken vóór de datum van het huwelijk.

Lees meer over een voorgenomen huwelijk melden in Nederland

Huwelijksdispensatie

Bent u broer en zus van elkaar door adoptie of erkenning? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden om te kunnen trouwen in Nederland. In sommige gevallen kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) in Nederland alsnog toestemming geven voor het huwelijk. Dit heet huwelijksdispensatie.

Lees meer over huwelijksdispensatie op Rijksoverheid.nl

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons