NederlandWereldwijd

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Nederland?

Wilt u trouwen in Nederland? Dan bepaalt de Nederlandse gemeente waar u wilt trouwen welke documenten u nodig heeft.

Let op: Ga eerst na of u voldoet aan de voorwaarden om te trouwen in Nederland. Voldoet u aan de voorwaarden? Meld dan ook uw voorgenomen huwelijk in Nederland.

De Nederlandse gemeente waar u wilt trouwen bepaalt welke documenten u nodig heeft om te trouwen. De gemeente kan u daarom precies aangeven welke documenten u nodig heeft. Dit hangt ook af van uw situatie.

Documenten uit het buitenland zijn niet automatisch geldig en bruikbaar in Nederland. Mogelijk moet u deze documenten eerst laten vertalen en/of legaliseren.

Documenten die u mogelijk nodig heeft

Woont u buiten Nederland? Of heeft u buiten Nederland gewoond? Dan kan de Nederlandse gemeente waar u wilt trouwen vragen om een ongehuwdverklaring. Met dit document toont u aan dat u niet al bent getrouwd in het buitenland. Een ongehuwdverklaring vraagt u op in uw laatste woonplaats in het buitenland. Mogelijk moet u de verklaring laten legaliseren, zodat deze ook geldig is in Nederland.

Als niet-Nederlander heeft u mogelijk een verklaring geen schijnhuwelijk nodig om te trouwen in Nederland. In deze verklaring staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen. Een verklaring geen schijnhuwelijk vraagt u aan bij de Nederlandse gemeente waar u wilt trouwen.

Als niet-Nederlander heeft u geen verklaring geen schijnhuwelijk nodig als u en uw partner:

  • allebei de nationaliteit hebben van een land uit de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen of IJsland
  • allebei een verblijfsvergunning hebben voor onbepaalde tijd
  • allebei een asielvergunning hebben voor onbepaalde tijd

Wonen u en uw partner allebei buiten Nederland? En heeft één van u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u geen verklaring omtrent het verblijfsrecht nodig om te trouwen in Nederland.

Woont u of uw partner in Nederland? Dan heeft u misschien wel een verklaring omtrent het verblijfsrecht nodig. Een verklaring omtrent verblijfsrecht vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees meer over een verklaring omtrent het verblijfsrecht (residence permit) op Government.nl (informatie in het Engels).

Woont u in Nederland en uw partner in het buitenland? Nadat u bent getrouwd wilt u misschien dat uw partner bij u in Nederland komt wonen. Uw partner heeft dan een verblijfsvergunning nodig. Een verblijfsvergunning vraagt u aan bij de bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees meer over een verblijfsvergunning voor uw partner op de website van de IND.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons