NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Slovenië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Slovenië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Slovenië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Slovenië.

In Slovenië kunt u trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Slovenië?

Om in Slovenië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren. Mogelijk moet u de verklaring laten vertalen en legaliseren. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Vraag een internationaal afschrift van uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Om in Slovenië te trouwen, heeft u een geldig paspoort nodig. U kunt ook een ID-kaart gebruiken.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Slovenië wordt erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Slovenië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Vraag bij de Sloveense gemeente om een internationale huwelijksakte. Dan hoeft u de akte niet te laten vertalen en legaliseren.

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

Spreekt u geen Sloveens? Dan moet bij de aanvraag van uw huwelijk en bij de bruiloft een beëdigde tolk aanwezig zijn.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.