NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Peru?

Wilt u als Nederlander trouwen in Peru? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Peru?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Peru.

In Peru kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Verschillende voorwaarden per gemeente

Het verschilt per gemeente welke documenten u nodig heeft en welke regels gelden om te trouwen. Bekijk de website van de Peruaanse overheid (informatie in het Spaans) om te zien welke voorwaarden gelden in uw trouwgemeente. Neem voor meer informatie ook contact op met de gemeente waar u wilt trouwen.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Peru?

De voorwaarden om in Peru te trouwen verschillen per gemeente. Iedere gemeente mag om aanvullende documenten vragen. Bekijk de website van de Peruaanse overheid (informatie in het Spaans) om per gemeente te zien welke documenten u nodig heeft om te trouwen. Neem voor meer informatie ook contact op met de gemeente waar u wilt trouwen. Meestal heeft u in ieder geval de volgende documenten nodig:

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren. U moet de akte laten legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Om in Peru te trouwen, heeft u een geldig paspoort nodig. U kunt geen ID-kaart gebruiken.

U of uw partner moet wonen in de wijk waar het huwelijk plaatsvindt. Dit moet u bewijzen. Welk document u daarvoor gebruikt, verschilt per gemeente.

Vraag bij de gemeente waar u trouwt waar u de medische verklaring kunt opvragen.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een burgerlijk huwelijk gesloten in Peru wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Peru gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte eerst vertalen en legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Peru

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

Om te trouwen in Peru hebben u en uw partner samen 2 getuigen nodig. De getuigen mogen geen familie zijn. Ook moet u de getuigen minimaal 3 jaar kennen. U moet het identiteitsbewijs (origineel en een kopie) van de getuigen laten zien.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.